Gårdsbutiker

Cederings lamm

Fårgård vid polcirkeln. Vi erbjuder skinn, hantverk och kött från våra egna djur.

Jakobgården

Produkter av ull och kött säljes. Säljer även livdjur. Har även Bed & Breakfast, flottfärder, natur- och kulturguidning.

Nygården

Gårdsbutik med hängmörat kött av ungnöt, gris och lamm. Även kaffeost, torkat och rökt renkött mm.